Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trình Dược Viên- Sóc Sơn (Hà Nội)

 • Ha Noi (Soc Son District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 1 - 2 Years
 • 15,000,000 - 20,000,000 VND
 • Sales / Business Development, Food Tech / Nutritionist, Pharmacy, Household / Personal Care, Food & Beverage (F&B), Marketing, Medical / Healthcare
 • P. KD
 • 30/11/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

- Phụ trách khu vực: Huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

- Nhận và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao (Target).
- Phát triển thị trường mình phụ trách.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
- Phản hồi thông tin để xây dựng và phát triển chính sách về sản phẩm, bán hàng.
- Tìm hiểu sản phẩm và chương trình bán hàng của đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện đầy đủ quy định của công ty về bán hàng.

Job Requirement

Kiến thức yêu cầu: 
 - Có kiến thức & kỹ năng bán hàng tốt. 
-  Nắm vững kiến thức sản phẩm và chương trình bán hàng của công ty (học sau khi được tuyển dụng). 
Kỹ năng yêu cầu: 
-  Kỹ năng lập báo cáo. 
-  Kỹ năng giao tiếp, thương lượng. 
Khả năng cần có: 
- Chịu khó, sáng tạo, chín chắn, tự tin. 
-  Khả năng thuyết phục, và làm việc nhóm. 
-  Tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

ƯU TIÊN: TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP DƯỢC TRỞ LÊN

Kinh nghiệm: 01 năm trong công tác bán hàng.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004155736166

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.